Kurumsal

Tana Danışmanlık; 27.02.2014 tarihinde İnşaat, Gıda ve Danışmanlık olmak üzere üç
ana faaliyet konusunu kendine hedef seçerek Bilgin Atabay ve Altan Atabay tarafından kuruldu.


Şirketin büyük ortağı Bilgin Atabay aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı
olup %60 hissesine sahiptir. Selçuk Üniversitesi Niğde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü lisans, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yüksek Lisans
Mezunudur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Bilgin Atabay 1995 yılından beri iş
hayatında olup Ağustos 2005 döneminden beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı ile
serbest meslek faaliyetinde bulunmaktadır. Mali Müşavirlik mesleğinin yanında 23 yıllık süre
boyunca ağırlıklı olarak Atılım Grubunun İnşaat ve Mali Danışmanlığını üstlenmiş inşaat
projelerinin satınalma, tedarik, uygulama ve taşeron yönetimleri bizzat yürütmüştür.
Kasım 2018 itibari ile Atılım Grubu ile ilişkisini sonlandıran Bilgin Atabay şirketimizin
gelecek planlaması, iş hacminin arttırılması ve hizmet çeşitlendirilmesi konularında yoğun
mesai harcamaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Şirketin küçük ortağı Altan Atabay aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olup %40 hisseye sahiptir. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Lisans, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Mezunudur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Altan
Atabay 2001 yılından beri iş hayatında olup Ocak 2013 döneminden beri Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir ünvanı ile serbest meslek faaliyetinde bulunmaktadır. Mali Müşavirlik
mesleğinin yanında 18 yıllık süre boyunca ağırlıklı olarak Atılım grubunun inşaat projelerinin
personel yönetimi, maliyet yönetimi, sözleşme yönetimi, idare ilişkileri yönetimi görevini
üstlenmiştir.